Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı - TOK’11

13. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı - TOK’11

Makaleler

TOK 2011

Yazarlar


Başlangıç - Bitiş Sayfası : 0 - 0

Model Referans Uyarlamalı Kesir Dereceli PID (MRUPI λ D µ ) Kontrolör Tasarımı ve Performans Analizi

Yazarlar Hüseyin Arpacı
Ömer Faruk Özgüven

Başlangıç - Bitiş Sayfası : 2 - 7

Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Denetim Sistemi (Adaptive Neuro - Fuzzy Inference System – ANFIS) ile Kesir Dereceli PID (ANFISPI λ

Yazarlar Hüseyin Arpacı
Ömer Faruk Özgüven

Başlangıç - Bitiş Sayfası : 8 - 13

Doğrusal Olmayan Sistemler için Yapay Sinir Ağı Tabanlı bir PID Ayarlama ve Denetim Yöntemi

Yazarlar Serdar İplikçi
Barış Bıdıklı

Başlangıç - Bitiş Sayfası : 14 - 19

PID DENETLEYĐCĐ AYARLARI: PARÇACIK SÜRÜ OPTĐMĐZASYONU (PSO) VE GENETĐK ALGORĐTMA (GA) KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar M.Taylan Daş
L.Canan Dülger
Serkan Al

Başlangıç - Bitiş Sayfası : 20 - 24

Ayrık Olay Kontrol Sistemlerinin Otomasyon Petri Ağları ile Tasarımı ve Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı

Yazarlar Selman Kaya
Zehra Metiner
Galip Cansever

Başlangıç - Bitiş Sayfası : 25 - 30

Eritropoez Modelinin Kararlılık Analizi

Yazarlar Mehmet Eren Ahsen
Hitay Özbay

Başlangıç - Bitiş Sayfası : 31 - 36

Biyoproseslerin Global Stabilizasyonu: Lyapunov Tabanlı Yaklaşım

Yazarlar Uğur Hasırcı


Başlangıç - Bitiş Sayfası : 37 - 41