Yazarlar

Uğur Hasırcı

Türkçe Özet

Bu çalışmada, bir biyoreaktör için doğrusal olmayan adaptif bir kontrolör tasarlanmıştır. Özel olarak, tek biyokütle ve tek substrat içeren bir mikrobiyal kültür incelenmiştir. Önerilen kontrol algoritması, daha fazla biyokütle ve substrat içeren kültürlere kolaylıkla uygulanabilir formdadır. Bildiride, substrat konsantrasyonu izleme hatasının, model belirsizliklerine rağmen, sıfıra yakınsamasını sağlayan adaptif kontrolör tanıtılmaktadır. Kararlılık ve yakınsama sonuçları Lyapunov tabanlı analizle elde edilmiş, ayrıca önerilen kontrolörün performansının ve uygulanabilirliğinin gösterilmesi amacıyla nümerik benzetim sonuçları sunulmuştur.

1

Leave a Reply