National Conferances

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’05

2-3 Haziran 2005, İstanbul

Başkanların Yazısı

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’nin (TOK) gözetim ve denetiminde tertiplenen TOK’05 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, bu kez İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde, dört yıl önce yeniden yapılanma sonucunda oluşturulan ve ilk mezunlarını bu yıl verecek olan Kontrol Mühendisliği Programı tarafından düzenlenmektedir. Bilindiği üzere, bu toplantıların bir amacı, otomatik kontrol ve endüstriyel otomasyon alanında çalışan bilim insanlarını, mühendis ve uygulamacıları bir araya getirmektir. Bunun yanı sıra, önemini gittikçe arttıran kontrol ve otomasyon alanındaki kuramsal, teknolojik gelişmelerin ve problemlerin tartışılması ise bu toplantıların diğer bir önemli amacı olagelmiştir. TOK’05 Eşbaşkanları olarak, öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ve Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığına, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK), Otomatik Kontrol Vakfı’na (OKV), ENTEK Pnömatik ve ADAM Fuarcılık şirketlerine; ayrıca, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Düzenleme Kurulu üyelerine, hakemlik görevlerini çok kısa bir zaman diliminde yapmak zorunda bıraktığımız Program Kurulu üyelerimize, davetli konuşmacılara, bildiri sunanlara, oturum başkanlarına, özellikle tüm organizasyon işlerinde bizlere büyük destek sağlayan Kontrol Mühendisliği Programı öğrencilerimizin kurduğu Kontrol ve Otomasyon Kulübü’ne (OTOKON) ve de isimlerini zikredemediğimiz katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Düzenleme Kurulu olarak, TOK’05 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı’nın katılımcıların, katkıda bulunanların gayretleriyle verimli geçeceğine ve yukarıda sözünü ettiğimiz amaçlarına ulaşacağına inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Atilla Bir Prof. Dr. İbrahim Eksin

TOK’05 Eşbakanı TOK’05 Eşbakanı