National Conferances

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’06

6-8 Kasım 2006, Ankara

Başkanın Yazısı

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’nin himayesinde gerçekleşen Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’06) bu sene TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) düzenlenmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ve üç dönemli akademik eğitim-öğretim düzeniyle TOBB ETÜ, üniversite-endüstri işbirliği alanında önemli adımlar atmış ve endüstriyel otomasyon teknolojileri üzerine yoğunlaşan teknik programıyla TOK’06 toplantısına evsahipliği yaparak bu adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.
TOK’06 Başkanı olarak toplantının başarıya ulaşması için gerekli maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK), IEEE Türkiye Şubesi’ne, IEEE Kontrol Sistemleri Kolu’na (CSS), TOK’06 Düzenleme ve Program Kurulu üyelerine, Hidromek’e, toplantının başarısında önemli rol
oynayan ve titizlikle çalışan hakemlere, teknik destek sağlayan International Fuzzy Systems Association (IFSA) Başkanlığı’na, IEEE Endüstriyel Elektronik Topluluğu’na (IES), American Society of Mechanical Engineers (ASME) Türkiye Şubesi Başkanlığı’na, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) Başkanlığı’na, TÜBİTAK Elektrik Dergisi Editörlüğü’ne, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Editörlüğü’ne, Transactions of the Institute of Measurement and Control Dergisi Editörlüğü’ne, TOBB ETÜ Teknoloji Topluluğu’na, TOBB ETÜ IEEE Öğrenci Kolu’na ve isimleri sayılmayan tüm paydaşlara müteşekkirim.


TOK’06 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ulusal ve uluslararası olmak üzere önemli meslek örgütlerince tanınmış ve desteklenmiştir. Bu yönüyle TOK’06 toplantısının standartları yüksek ve tüm katılımcılar için yararlı bir bilimsel etkinlik olacağına inancım sonsuzdur.


Doç. Dr. Mehmet Önder Efe
TOK’06 Sempozyum Başkanı