National Conferances

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’07

5-7 Eylül 2007

Başkanın Yazısı

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’nin himayesinde gerçekleşen Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’07) bu sene Sabancı Üniversitesi’nde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Programı tarafından düzenlenmektedir. Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği özgün eğitim ve öğretim programıyla Türkiye’de ilk olmasının yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerine imza atmakta ve üniversite-sanayi işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemiz, otomatik kontrol, robotik ve mekatronik uygulamalarıüzerine yoğunlaşan TOK’07 toplantısına ev sahipliği yapmaktan onur duymaktadır. TOK’07 toplantısının düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’ne, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na müteşekkirim. Toplantının başarıya ulaşması için gereken maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK), IEEE Türkiye Şubesi’ne, IEEE Kontrol Sistemleri Türkiye Kolu’na (CSS), International Fuzzy Systems Association (IFSA) Başkanlığı’na, American Society of Mechanical Engineers (ASME) Türkiye Şubesi Başkanlığı’na, FESTO’ya, FİGES A.Ş.’ye ve SANTOR’a teşekkürü borç bilirim. Ayrıca, toplantının düzenlenmesinde önemli rol oynayan ve titizlikle çalışan Düzenleme ve Program Kurulu üyelerine, hakemlere, davetli konuşmacılara ve diğer tüm katılımcılara şükranlarımı sunarım. Toplantıya yapılan bilimsel katkılar şöyle özetlenebilir: TOK’07, 20 oturumda sunulacak olan toplam 106 bildiriden oluşmaktadır. TOK’07 toplantısına 35’i yurtiçinden, diğerleri yurtdışından olmak üzere toplam 42 üniversiteden bildiri gönderilmiştir. Bunun yanında, yurtiçinden 10, yurtdışından ise 1 olmak üzere toplam 11 kurum bildiri göndererek katkı sağlamıştır. Tüm bildiriler konularında uzman bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmiş ve mevcut teknik program oluşturulmuştur. Ayrıca, toplantı teknik programında 3 adet davetli konuşma yer almaktadır. TOK’07 toplantısının, bilim insanlarımızın otomatik kontrole dayalı teknolojiler konusundaki son gelişmeleri paylaşabileceği bir ortam oluşturarak ülkemizde bu alandaki teori ve uygulamaların gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. TOK’07 toplantısının tüm katılımcılar için yararlı bir bilimsel etkinlik olmasını dilerim.

Doç. Dr. Mustafa Ünel

TOK’07 Sempozyum Başkanı