National Conferances

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’08

13-15 Kasım 2008, İstanbul

Başkanların Yazısı

Otomatik Kontrol bilim dalının yurdumuzda kurumsallaşmasının 50. yılında düzenlenen TOK’08 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, önemli bir kilometre taşı niteliği kazanmıştır.

TOK’08, Otomatik Kontrol alanında çalışan dört nesil akademisyen, araştırmacı ve uygulamacıyı bir araya getirmiştir. Türk Otomatik Kontrol Kurumunu kuran ve Türkiye’nin uluslar arası bilim dünyasında temsil edilmesini sağlayan hocalarımız, onların yetiştirdiği bizler, öğretim üyeliğinde ve meslek yaşamlarında üst düzeylere erişmiş öğrencilerimiz ve onların öğrencileri bu toplantıya çok nitelikli katkılar sağlamıştır.

Türkiye’nin Otomatik Kontrol 2008 Dünya Kongresinde başarıyla temsil edilmesi sonucunda IFAC’ın önceki ve şimdiki başkanları yanında uluslar arası bilim ortamında çok saygın davetli konuşmacılar da bu toplantıda bizlerle beraber olmayı istemişlerdir. Bu konuşmacılar, Otomatik Kontrolun ilk uygulamalarından bugünkü durumuna kadar ki tarihçesini sunacak, dünyadaki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişme içinde güncel eğilimleri ve geleceğini irdeleyeceklerdir.

Başvuruların, Ulusal Program Kurulunun saygın üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilmesi sırasında bildirilerin uluslararası nitelikte bilimsel düzeyleri dikkati çekmiştir. Çok az sayıda başvuru elenebilmiş, yer ve zaman kısıtları nedeniyle, önemli katkılarına rağmen, bazı bildirilerin poster olarak sunulması zorunluluğu doğmuştur. Ulusal nitelikte bir bilimsel toplantının, etkinlikten ödün vermeden sağlanabilecek en büyük boyutuna ulaşılmıştır.

TOK’08, kuramsal katkılar yanında çok çeşitli alanlarda özgün uygulamaları da içermektedir. Sonuçların bilimsel ortamda tartışılması, araştırmacıların bir araya gelmesi, işbirliklerinin oluşması ve bu çalışmaların yurt içinde yaygınlaşması toplantıyı amacına ulaştıracaktır.

TOK’08 Eş Başkanları olarak, Türk Otomatik Kontrol Kurumuna kuruluşundan beri sağladığı desteği bu toplantıya ev sahipliği yaparak sürdüren İ. T. Ü. Rektörlüğüne, Bilimsel Toplantı Desteği Programından yararlandıran Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK), Otomatik Kontrol Vakfına (OKV), SMC- ENTEK ve BOSCH – REXROTH şirketlerine ve davetli konuşmacılarımıza, bildiri değerlendirmelerini büyük bir özenle gerçekleştiren Ulusal Program Kurulu üyelerine, örnek bir dayanışma içinde maddi-manevi desteklerini esirgemeyen çeşitli kurum ve kuruluşlara, büyük bir özveri içinde çalışmış Düzenleme Kurulu üyelerine, organizasyonun her aşamasında heyecanla ve kişisel yaratıcılıkları ile destek veren öğrencilerimize ve sayıları nedeniyle burada ayrıca belirtemediğimiz, doğrudan veya dolaylı katkıda bulunmuş tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. İbrahim Eksin            Prof. Dr. Ahmet Kuzucu          Doç. Dr. M. Turan Söylemez  

            TOK’08 Eş Başkanı                TOK’08 Eş Başkanı                TOK’08 Eş Başkanı