National Conferances

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’11

14-16 Eylül 2011, İzmir

Bildiri Çağrısı

1994 yılından bu yana, ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan seçkin bilim adamları ile endüstri alanında faaliyetlerini sürdüren kontrol mühendislerini ve uygulamacıları bir araya getiren Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK 2011) bu sene İzmir‘de yapılacaktır.

Otomatik kontrol kapsamına giren tüm konularda son gelişmelerin görüşülmesi, tartışılması, karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması ve ülkemizdeki ilgili bilim insanları arasında iletişim bağlarının güçlendirilmesini amaç edinen toplantının bu seneki ev sahibi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)‘dir.

Günümüz sorunlarının hemen tamamının disiplinler ve sektörler arası işbirlikleri ile çözüm bulabileceğinin bilinci ile toplantımızda en son kuramsal ve teknolojik gelişmelerin tartışılabileceği ve fikir alışverişinin yapılabileceği bir ortam oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak toplantının davetli konuşmacıları, ülkemizin ve dünyanın saygın bilim insanlarına ek olarak, Ar-Ge faaliyetleri yürütülen sanayi kuruluşlarındaki yönetici mühendisler arasından seçilecektir. Böylece üniversite-sanayi işbirliğine ihtiyaç duyulan konular belirlenecektir.

Özgün araştırma bildirilerinin sunulacağı bu toplantının dili Türkçe olacaktır ve bildiriler toplantı sırasında dağıtılacak bildiriler kitabında yayınlanacaktır.

 
 

Makaleler

Model Referans Uyarlamalı Kesir Dereceli PID (MRUPI λ D µ ) Kontrolör Tasarımı ve Performans Analizi

Yazarlar Hüseyin Arpacı
Ömer Faruk Özgüven
Başlangıç – Bitiş Sayfası : 2 – 7

Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Denetim Sistemi (Adaptive Neuro – Fuzzy Inference System – ANFIS) ile Kesir Dereceli PID (ANFISPI λ

Yazarlar Hüseyin Arpacı
Ömer Faruk Özgüven
Başlangıç – Bitiş Sayfası : 8 – 13

Doğrusal Olmayan Sistemler için Yapay Sinir Ağı Tabanlı bir PID Ayarlama ve Denetim Yöntemi

Yazarlar Serdar İplikçi
Barış Bıdıklı
Başlangıç – Bitiş Sayfası : 14 – 19

PID DENETLEYĐCĐ AYARLARI: PARÇACIK SÜRÜ OPTĐMĐZASYONU (PSO) VE GENETĐK ALGORĐTMA (GA) KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar M.Taylan Daş
L.Canan Dülger
Serkan Al

Başlangıç – Bitiş Sayfası : 20 – 24

Ayrık Olay Kontrol Sistemlerinin Otomasyon Petri Ağları ile Tasarımı ve Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı

Yazarlar Selman Kaya
Zehra Metiner
Galip Cansever

Başlangıç – Bitiş Sayfası : 25 – 30

Eritropoez Modelinin Kararlılık Analizi

Yazarlar Mehmet Eren Ahsen
Hitay Özbay
Başlangıç – Bitiş Sayfası : 31 – 36

Biyoproseslerin Global Stabilizasyonu: Lyapunov Tabanlı Yaklaşım

Yazarlar Uğur Hasırcı

Başlangıç – Bitiş Sayfası : 37 – 41