15-16 Ekim 1998, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul