Ayrık Olay Kontrol Sistemlerinin Otomasyon Petri Ağları ile Tasarımı ve Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı

Yazarlar Selman Kaya Zehra Metiner Galip Cansever Türkçe Özet Ayrık olaylı sistemlerin kontrolü ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda yaygın olarak Petri ağları temelli yöntemler kullanılmaktadır[1,2]. Bu çalışmada, birden fazla pompanın kullanıldığı yedekli sistemlerde pompaların eşit sürelerde dönüşümlü olarak çalıştırılması ve tüm pompaların çalışma saatleri arasındaki farkın artmaması için sistematik bir çözüm yöntemi aranmıştır. Bu işlem…

Bir Asansör Sisteminin Petri Ağları ile Modellenmesi ve Kontrolü

Yazarlar Tuba Belli İbrahim Şener Galip Cansever Türkçe Özet Bu çalışma da asansörlerin çalışma prensibi ve kontrol yöntemleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, beş katlı bir asansör sistemi Petri Ağları kullanılarak modellenmiş ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle bir asansör sistemini oluşturan ana bileşenler incelenmiş ve asansörün çalışma prensibine uygun olarak bir Petri Ağı modeli…