Akıllı Ev de Enerji Kaynaklarının Kontrolü

Yazarlar Hanife Apaydın Özkan Türkçe Özet Bu çalışmada Akıllı Ev sistemlerinde enerjinin verimli kul- lanılması ele alınmıştır. Enerji kaynaklarının ve şebeke tar- ifesinin o anki durumuna göre harcanacak gücün hangi kay- nak veya kaynaklardan sağlanacağına karar veren mantıksal bir kontrol yaklaşımı önerilmiştir. Bu yaklaşıma ait Petri ağı modelleri de oluşturularak doğruluğu test edilmiş, en- erji…