Eritropoez Modelinin Kararlılık Analizi

Yazarlar Mehmet Eren Ahsen Hitay Özbay Türkçe Özet Bu makalede Lai ve di˘ gerleri tarafından [1] olus ¸turulan Er- itropoez (Eritrosit Yapımı) modelinin yerel kararlılık analizini yaptık. ¨ Oncelikle bahsedilen zaman gecikmeli matematiksel modelin R n + uzayında tek bir denge noktası oldu˘ gunu ispat- ladık. Daha sonra buldu˘ gumuz tek denge noktası etrafında modeli…

6th Symposium on System Structure and Control (SSSC2016) and 13th Workshop on Time Delay Systems (TDS2016)

22-24 June 2016, Istanbul Technical University, Istanbul Welcome Message From the Local Organizing Committee The organizing committee extends a cordial invitation to you to join us in Istanbul on June 22-24, 2016 for Joint IFAC Meeting 6th Symposium on System Structure and Control (SSSC2016) and 13th Workshop on Time Delay Systems (TDS2016). The origins of…