PID DENETLEYĐCĐ AYARLARI: PARÇACIK SÜRÜ OPTĐMĐZASYONU (PSO) VE GENETĐK ALGORĐTMA (GA) KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar M.Taylan Daş L.Canan Dülger Serkan Al Türkçe Özet Çalışmada PID denetleyicisinin parametrelerinin en iyileşmesi için, sezgisel algoritmalar olan PSO ile GA kullanılmıştır. Algoritmalar fırçasız doğru akım motoru ile motora doğrudan bağlanan temsili bir yük üzerinde benzetimler yapılarak gösterilmiştir. Çalışmanın amacı, PSO algoritmasını ve GA’yı sisteme uygulamak ve denetim sisteminin konum performansını karşılaştırmalı olarak göstermek,…