Eritropoez Modelinin Kararlılık Analizi

Yazarlar Mehmet Eren Ahsen Hitay Özbay Türkçe Özet Bu makalede Lai ve di˘ gerleri tarafından [1] olus ¸turulan Er- itropoez (Eritrosit Yapımı) modelinin yerel kararlılık analizini yaptık. ¨ Oncelikle bahsedilen zaman gecikmeli matematiksel modelin R n + uzayında tek bir denge noktası oldu˘ gunu ispat- ladık. Daha sonra buldu˘ gumuz tek denge noktası etrafında modeli…