Ayrık Olay Kontrol Sistemlerinin Otomasyon Petri Ağları ile Tasarımı ve Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı

Yazarlar Selman Kaya Zehra Metiner Galip Cansever Türkçe Özet Ayrık olaylı sistemlerin kontrolü ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda yaygın olarak Petri ağları temelli yöntemler kullanılmaktadır[1,2]. Bu çalışmada, birden fazla pompanın kullanıldığı yedekli sistemlerde pompaların eşit sürelerde dönüşümlü olarak çalıştırılması ve tüm pompaların çalışma saatleri arasındaki farkın artmaması için sistematik bir çözüm yöntemi aranmıştır. Bu işlem…