Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK), Mayıs 1958’de, “International Federation of Automatic Control (IFAC)”un kuruluşundan sekiz ay sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi (ITÜ) bünyesinde Prof. M. Münir Ülgür ve Prof. Dr. Mehmet Nimet Özdaş tarafından, başlangıçta, “Türk Otomatik Kontrol Kurumu” adıyla IFAC statüsünde ve IFAC’a üye olarak kurulmuştur. Daha sonra 2 Mayıs 1990 günlü 20506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği ile şimdiki adını alarak daha kapsamlı hale gelmiştir.

TOK’un ilk başkanı Prof. M. Münir Ülgür, başkan yardımcısı Prof. Dr. Nusret Kürkçüoğlu ve sekreteri Prof. Dr. Mehmet Nimet Özdaş’tır.

TOK, çok uluslu bir organizasyon olan IFAC’ın beş kıtaya yayılmış halen mevcut 49 üyesinden biridir. IFAC’ı oluşturan ve “National Member Organizations-NMOs” olarak anılan Ulusal Komiteler Afrika, Amerika, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa kıtalarındaki ülkelerde oluşmuş olup, TOK Avrupa ülkelerindeki 30 adet Milli Komite arasında yer almaktadır.

IFAC’ın kurulmasına temel teşkil eden, otomatik kontrol konusunda uluslararası bir organizasyon oluşturmak fikri, Eylül 1956’da Alman VDI/VDE-Fachgruppe Regelung- technik tarafından Almanya’nın Heidelberg şehrinde düzenlenen uluslararası Otomatik Kontrol Konferansı’nda doğmuştur. Bu konferans sonunda, Fransız Profesör Victor Broida başkanlığında kurulan bir komite, Uluslararası Otomatik Kontrol Federasyonu (IFAC) için bir yönetmelik taslağı hazırlamıştır. Bu taslak yönetmelik 12 Eylül 1957 günü Paris’te toplanan İlk Genel Kurul’da (First General Assembly) yapılan değişikliklerle oylanarak kabul edilmiş ve IFAC’ın ilk başkanlığına Amerikalı Profesör Harold Chesnut seçilmiştir.

Kurucu Genel Kurul’da (Constitutive Assembly) ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, SSCB, Türkiye ve Yugoslavya temsilci bulundurmuşlardır.

IFAC’ın kuruluş tarihi 12 Eylül 1957 kabul edilmekle beraber IFAC’ı oluşturma fikrinin ortaya çıktığı 1956 Heidelberg Konferansı’na büyük önem verilmektedir. Nitekim fikrin doğuşunun 50. yılı, 15 Eylül 2006’da Heidelberg şehrinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.

IFAC’ın üst düzey yönetimi, yönetim yetkisini Ulusal Komite’lerin (NMOs) oluşturduğu Genel Kurul’dan (General Assembly) alan, “IFAC Council”dir. “Council”, IFAC başkanı, iki başkan yardımcısı, müteakip dönem başkanı, önceki dönem başkanı, mali işler sorumlusu ile 12 üyeden oluşmaktadır; toplam sayı 18’dir. Genel Kurul (General Assembly) olağan toplantılarını her üç yılda bir düzenlenen IFAC Dünya Kongresi esnasında yapar ve “Council” tarafından yapılan uygulamaları inceler, görüşür, uygun bulunan kararları onaylar ve yeni yönlendirmelerde bulunur.

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK), kuruluşundan itibaren, 50 yılı aşkın süredir faaliyetini ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel etkinlikler ile sürdürmekte, otomatik kontrol ve otomasyon alanında çalişanlara yardımcı olmaya çalışmaktadır.