Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi-TOK, International Federation of Automatic Control-IFAC’ın ülkemizdeki Ulusal Üye Kuruluşu (National Member Organization-NMO) ‘dur.

TOK’un amacı, otomatik kontrol bilim ve teknolojisinin bütün sistemlerde, kuramsal ve uygulamalı olarak ilerlemesini teşvik etmek, otomatik kontrolün kuram ve uygulamaları ile uğraşanlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaktır.

TOK, amacı doğrultusunda, konferans, sempozyum, çalıştay gibi toplantılar düzenler ve düzenlenmesine destek verir.

TOK ticari bir kuruluş değildir ve siyasetle uğraşmaz.