Biyoproseslerin Global Stabilizasyonu: Lyapunov Tabanlı Yaklaşım

Yazarlar Uğur Hasırcı Türkçe Özet Bu çalışmada, bir biyoreaktör için doğrusal olmayan adaptif bir kontrolör tasarlanmıştır. Özel olarak, tek biyokütle ve tek substrat içeren bir mikrobiyal kültür incelenmiştir. Önerilen kontrol algoritması, daha fazla biyokütle ve substrat içeren kültürlere kolaylıkla uygulanabilir formdadır. Bildiride, substrat konsantrasyonu izleme hatasının, model belirsizliklerine rağmen, sıfıra yakınsamasını sağlayan adaptif kontrolör tanıtılmaktadır.…

Eritropoez Modelinin Kararlılık Analizi

Yazarlar Mehmet Eren Ahsen Hitay Özbay Türkçe Özet Bu makalede Lai ve di˘ gerleri tarafından [1] olus ¸turulan Er- itropoez (Eritrosit Yapımı) modelinin yerel kararlılık analizini yaptık. ¨ Oncelikle bahsedilen zaman gecikmeli matematiksel modelin R n + uzayında tek bir denge noktası oldu˘ gunu ispat- ladık. Daha sonra buldu˘ gumuz tek denge noktası etrafında modeli…

Ayrık Olay Kontrol Sistemlerinin Otomasyon Petri Ağları ile Tasarımı ve Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı

Yazarlar Selman Kaya Zehra Metiner Galip Cansever Türkçe Özet Ayrık olaylı sistemlerin kontrolü ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda yaygın olarak Petri ağları temelli yöntemler kullanılmaktadır[1,2]. Bu çalışmada, birden fazla pompanın kullanıldığı yedekli sistemlerde pompaların eşit sürelerde dönüşümlü olarak çalıştırılması ve tüm pompaların çalışma saatleri arasındaki farkın artmaması için sistematik bir çözüm yöntemi aranmıştır. Bu işlem…

PID DENETLEYĐCĐ AYARLARI: PARÇACIK SÜRÜ OPTĐMĐZASYONU (PSO) VE GENETĐK ALGORĐTMA (GA) KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar M.Taylan Daş L.Canan Dülger Serkan Al Türkçe Özet Çalışmada PID denetleyicisinin parametrelerinin en iyileşmesi için, sezgisel algoritmalar olan PSO ile GA kullanılmıştır. Algoritmalar fırçasız doğru akım motoru ile motora doğrudan bağlanan temsili bir yük üzerinde benzetimler yapılarak gösterilmiştir. Çalışmanın amacı, PSO algoritmasını ve GA’yı sisteme uygulamak ve denetim sisteminin konum performansını karşılaştırmalı olarak göstermek,…

Doğrusal Olmayan Sistemler için Yapay Sinir Ağı Tabanlı bir PID Ayarlama ve Denetim Yöntemi

Yazarlar Serdar İplikçi Barış Bıdıklı Türkçe Özet Bu bildiride, daha önceki çalışmada [1] doğrusal olmayan sistemler için önerilen bir PID ayarlama yönteminin sunulması amaçlanmıştır. Bu yönteme göre, doğrusal olmayan sistem önce yapay sinir ağları (YSA) ile modellenmekte, ardından da elde edilen bu YSA modeli ile bir taraftan denetim sağlanırken bir taraftan da PID parametreleri ayarlanmaktadır.…

Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Denetim Sistemi (Adaptive Neuro – Fuzzy Inference System – ANFIS) ile Kesir Dereceli PID (ANFISPI λ

Yazarlar Hüseyin Arpacı Ömer Faruk Özgüven Türkçe Özet Bu bildiri, uyarlamalı sinirsel bulanık denetim sistemi (adaptive neuro-fuzzy inference system-ANFIS) ile kesir dereceli PI λ D µ kontrolörün parametrelerinin belirlenmesi ile ilgilidir. ANFIS yapısı kullanılarak kesir dereceli PID (PI λ D µ ) kontrolörün oransal (K p ), integral (K i ) ve türev (K d…

Model Referans Uyarlamalı Kesir Dereceli PID (MRUPI λ D µ ) Kontrolör Tasarımı ve Performans Analizi

Yazarlar Hüseyin Arpacı Ömer Faruk Özgüven Türkçe Özet Bu bildiri, model referans uyarlamalı kontrol ile kesir dereceli PID (PI λ D µ ) kontrolörün parametrelerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Kesir dereceli PID (PI λ D µ ) kontrolörün oransal (K p ), integral (K i ) ve türev (K d ) katsayılarının  ayarlanması  sağlanmıştır.  Matlab ortamında…

Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı

Yazarlar Asım Kaygusuz B.Baykant Alagöz Cemal Keleş Yusuf Kaplan Abdulkerim Karabiber Türkçe Özet Günümüzde yarı iletken güç elektroniği elemanlarında sağlanan gelişmeler ile birlikte DC güç sistemleri daha yaygın kullanım alanı bulmuştur. DC/DC dönüştürücüler, DC güç sistemlerinin temel bileşeni durumundadır ve DC güç dağıtım sistemlerinde, gerilim regülasyonunda önemli role sahiptirler. Bu çalışmada, DC/DC dönüştürücülerin katmanlı kontrol…