Elektromekanik Bir Roket Lançerinin Hesaplanan Tork + Kayan Kipli Denetim Yöntemi ile Denetimi

Yazarlar Korhan Dokumacı M. Timur Aydemir Metin U. Salamcı Türkçe Özet Topçu roketi gibi güdümsüz mühimmatları ateşleyen Roket Lançerlerinin (RL), her durumda hedefe istenen hız ile istenen zamanda (yörünge takibi) ve yüksek hassasiyet ile yönlenmesi gerekmektedir. Lançer üzerindeki roket sayısı, roketin lançer üzerinden atım yeri ve lançer bütünün ataleti gibi belirsizlik içeren parametrelere rağmen lançerin…

Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Eyletimli Bir Roket Lançerinin Matematiksel Modellemesi

Yazarlar Korhan Dokumacı M. Timur Aydemir Metin U. Salamcı Türkçe Özet Özellikle güdümsüz topçu roketleri gibi mühimmatların hedeflenen noktaya atılabilmeleri için hedefe yönelim hassasiyetlerinin yüksek olması istenir. Ayrıca atış anında oluşacak itme kuvvetinin lançer pozisyonunda değişikliğe neden olmaması için harici bir frenin kullanılamadığı sistemlerde lançerin pozisyonunun kapalı çevrim bir denetçi ile denetlenmesi gerekir. Denetçi performansının…

Portal Tip Üç Eksenli CNC Freze Tezgâhının Yörünge İzleme ve Kontür Kontrolü

Yazarlar Muhammet Fatih Çorapsız Köksal Erentürk Türkçe Özet Bu çalışmada, portal tip üç eksenli bir CNC yapısının yörünge takip ve kontur (contour) izleme denetimi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Portal tip üç eksenli CNC sisteminin hareket kontrolü için adım motoru sürücüleri ve bu sürücüler için gerekli darbe dizilerini üretmek için 32 bit mikro denetleyici kullanılmıştır. Kullanıcı arayüzü olarak…

Bir Asansör Sisteminin Petri Ağları ile Modellenmesi ve Kontrolü

Yazarlar Tuba Belli İbrahim Şener Galip Cansever Türkçe Özet Bu çalışma da asansörlerin çalışma prensibi ve kontrol yöntemleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, beş katlı bir asansör sistemi Petri Ağları kullanılarak modellenmiş ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle bir asansör sistemini oluşturan ana bileşenler incelenmiş ve asansörün çalışma prensibine uygun olarak bir Petri Ağı modeli…

Akıllı Ev de Enerji Kaynaklarının Kontrolü

Yazarlar Hanife Apaydın Özkan Türkçe Özet Bu çalışmada Akıllı Ev sistemlerinde enerjinin verimli kul- lanılması ele alınmıştır. Enerji kaynaklarının ve şebeke tar- ifesinin o anki durumuna göre harcanacak gücün hangi kay- nak veya kaynaklardan sağlanacağına karar veren mantıksal bir kontrol yaklaşımı önerilmiştir. Bu yaklaşıma ait Petri ağı modelleri de oluşturularak doğruluğu test edilmiş, en- erji…

Üst denetim Kontrollü Petri Net Tabanlı Kavşak Otomasyonunun Gerçeklenmesi

Yazarlar Ahmet Özkaya Ahmet Bilgiç Türkçe Özet Eş zamanlılık, asenkron çalışma, belirsizlik gibi özelliklere sahip sistemlere Ayrık Olay Sistemleri denilmektedir. Başlangıçta karmaşık olmayan bu sistemlerin gerçeklenmesi deneme yanılma yönetimiyle gerçekleştirilmesine karşın, ilgili sistemlerin (AOS) karmaşıklığının giderek artması, modellenmelerinin ve kontrollerinin de zorlaşmasına sebep olmuş ve daha formal yöntemlerin geliştirilmesi önem kazanmıştır[6].Bu yöntemler sonlu durum makinaları…

3 Eksenli CNC İşlem Tezgâhı Tasarımı ve Kontrolü

Yazarlar Erol Uyar Nail Akçura Ekrem Yavuz Mücahid Candan Türkçe Özet Bu çalışmada özellikle düzlemsel uzun parçaların 3 eksenli işlenmesine yönelik bir CNC işlem tezgahının tasarımı ve kontrolü ele alınmıştır. Tezgahın X ve Y eksenleri hareketleri trigger kayış tahrikli mekanizmalar olan rodless silindirlerle sağlanırken Z ekseni yönündeki takım hareketi sonsuz vidalı mil tahriki ile sağlanmıştır.…

Otonom Çim Biçme Robotu Seyrüseferinde Odometrik Hata Düzeltme Metodu Geliştirilmesi

Yazarlar Serkan Çiçek E. İlhan Konukseven A. Buğra Koku Ardıç Karol Türkçe Özet Bu çalışmada, odometrik seyrüsefer kullanarak hareket eden ve çim alanları geometrik desenler kullanarak tarayan diferansiyel sürüş özelliğine sahip bir otonom çim biçme robotuna yönelik odometrik hata düzeltme metodu geliştirilmiştir. Metot, konumu tam olarak bilinen bir bölgenin biçilmiş veya biçilmemiş olduğunun algılanması ve…

Ajan Yapısı Kullanılarak ATEKS Lider Takibi ve Engelden Sakınma Eylemi

Yazarlar İslam Kılıç Muammer Akçay Türkçe Özet Gezgin robotlar konusunda farklı yelpazede çalışmalar yapılmaktadır. Birden fazla robotun kullanıldığı ortamlarda arama kurtarma, temizlik vb. robotların birbiri ile etkileşimi önemlidir. Sistem bileşenlerinin uyumlu çalışması ve verilen görevi etkili bir biçimde yerine getirmesi önem teşkil etmektedir. Bu gibi durumlar göz önünde bulundurularak, çoklu ajan sistemi mimarisine dayanan, ortamda…

Akıllı Tekerlekli Sandalye için Algılayıcı Tabanlı Kontrol Gerçeklemesi

Yazarlar Mehmet Akçakoca İslam Kılıç Uğur Yayan Bora Akar Ahmet Yazıcı Türkçe Özet Bu çalışmada, Akıllı Tekerlekli Sandalye (ATEKS) gezgin robot platformu için algılayıcı tabanlı kontrol yaklaşımı gerçeklenmiştir. ATEKS platformunun iç ortamlarda otonom hareketi için gerekli hedefe gitme, koridor takibi, kapıdan geçme gibi davranışların gerçeklenmesi için modüler yapıda tasarlanan Vektör Alan Histogramı (VFH) yöntemi kullanılmıştır.…