Mobil Robotların Deneysel Simülasyonunda Kullanılan Platformların İncelenmesi

Yazarlar Aydın Güllü M. Ozan Akı Hilmi Kuşçu Mustafa Arda Türkçe Özet Mobil robotların kullanımı günümüzde oldukça artmıştır. Otonom çalışan bu robotların kontrol yazılımlarını iyi bir şekilde geliştirilmesi önemlidir. Yapay zeka tabanlı geliştirilen bu yazılımların fiziksel robotların üzerinde denenmesi çoğunlukla yüksek maliyetler gerektirir. Mobil robotların farklı fiziksel çevreler için denenebilmesi oldukça zordur. Mobil robotlar için…

Gece Görüş Özellikli Bir Mobil Robot İçin Şekil Eşlemeye Dayalı Lider Takibi

Yazarlar Tolga Yüksel Türkçe Özet Kameralı mobil robotlardan istenen özelliklerden biri de liderini (sahibini) tanıması ve takip edebilmesidir. Bu çalışmada IR-LED kamera ile gece görüş özelliğine sahip BLMρ mobil robotunun şekil eşlemeye dayalı lider takibi özelliği geliştirilmiş, 2B çapraz korelasyon ve şekil betimleme yöntemleri uygulanmış ve şekil takibini içeren Kalman süzgeci özelliği eklenmiştir.