Kapak fotoğrafınızı değiştirin
Kapak fotoğrafınızı değiştirin
biyografi hakkında kısa bilgi
Bu kullanıcı hesabı durumu Onaylı

Bu kullanıcı henüz profiline herhangi bir bilgi eklememiş.

İTÜ
Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
TC 1.1. Modelling, Identification and Signal Processing, TC 2.1 Control Design, TC 4.3. Robotics, TC 5.4. Large Scale Complex Systems, TC 6.3. Power and Energy Systems
Kontrol Teorisi, Optimal Kontrol

ek kelimeler 1, ek kelimeler 2