Elektromekanik Bir Roket Lançerinin Hesaplanan Tork + Kayan Kipli Denetim Yöntemi ile Denetimi

Yazarlar Korhan Dokumacı M. Timur Aydemir Metin U. Salamcı Türkçe Özet Topçu roketi gibi güdümsüz mühimmatları ateşleyen Roket Lançerlerinin (RL), her durumda hedefe istenen hız ile istenen zamanda (yörünge takibi) ve yüksek hassasiyet ile yönlenmesi gerekmektedir. Lançer üzerindeki roket sayısı, roketin lançer üzerinden atım yeri ve lançer bütünün ataleti gibi belirsizlik içeren parametrelere rağmen lançerin…

Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Eyletimli Bir Roket Lançerinin Matematiksel Modellemesi

Yazarlar Korhan Dokumacı M. Timur Aydemir Metin U. Salamcı Türkçe Özet Özellikle güdümsüz topçu roketleri gibi mühimmatların hedeflenen noktaya atılabilmeleri için hedefe yönelim hassasiyetlerinin yüksek olması istenir. Ayrıca atış anında oluşacak itme kuvvetinin lançer pozisyonunda değişikliğe neden olmaması için harici bir frenin kullanılamadığı sistemlerde lançerin pozisyonunun kapalı çevrim bir denetçi ile denetlenmesi gerekir. Denetçi performansının…