Doğrusal Olmayan Sistemler için Yapay Sinir Ağı Tabanlı bir PID Ayarlama ve Denetim Yöntemi

Yazarlar Serdar İplikçi Barış Bıdıklı Türkçe Özet Bu bildiride, daha önceki çalışmada [1] doğrusal olmayan sistemler için önerilen bir PID ayarlama yönteminin sunulması amaçlanmıştır. Bu yönteme göre, doğrusal olmayan sistem önce yapay sinir ağları (YSA) ile modellenmekte, ardından da elde edilen bu YSA modeli ile bir taraftan denetim sağlanırken bir taraftan da PID parametreleri ayarlanmaktadır.…